TipiGruppo

Tipi del gruppo

Valori:

0

Gruppo

kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPO_GRUPPO

1

Sottogruppo

kongalib.data_dictionary.CHOICE_TIPIGRUPPO_SOTTOGRUPPO